Fitting-Brass ต่อตรงเกลียวใน

Fitting : COUPLING-FEMALE-ต่อตรงเกลียวใน

Connection : 3/8″

Material : BRASS

*เนื่องจากสินค้า เป็นสินค้าเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนการเลือกหลายขั้นตอน ไม่สามารถทำการสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ สอบถามข้อมูล , ราคาสินค้าได้ที่ Line @