pressure gauge after seal flange diaphragm

ความแม่นยำลดลงเมื่อนำ Pressure Gauge ไปซีลไดอะแฟรม จริงหรือไม่ ?

Pressure Gauge หลังซีลไดอะแฟรม

เกจวัดแรงดัน(Pressure Gauge) เมื่อนำไปซีลกับ
ไดอะแฟรม(Diaphragm Seal) ความแม่นยำลดลง จริงหรือไม่ ?

หลายท่านถามเข้ามาว่าหากนำเกจวัดไปติดตั้งกับไดอะแฟรมจะส่งผลเสียหรือความแม่นยำของเกจจะหายไปหรือไม่

จากการทดสอบเราได้นำ Master เกจที่มีความแม่นยำสูงมาทดสอบให้ดู โดยเราเริ่มเทียบจาก 0 bar ไปยัง 2bar 4bar 6bar 8bar 10bar ตามลำดับทั้งขาไปและขากลับ การทดสอบดังกล่าวเราทำทุกครั้งหลังจากนำ Pressure Gauge ซีลไดอะแฟรมก่อนจัดส่งให้ลูกค้า จะเห็นได้ว่าความแม่นยำของเกจวัด ก็ยังคงความแม่นยำไว้เหมือนกันเกจที่ไม่ได้ซีลไดอะแฟรม

สรุปแล้วแม้ Pressure Gauge จะซีลหรือไม่ซีล Diaphragm ความแม่นยำก็ยังคงตรงตามสเปคดั้งเดิมของเครื่องมือวัดนั้น ๆ เพียงแต่ขั้นตอนในการซีลจะต้องทำอย่างถูกต้อง โดยผู้มีประสบการณ์ หากซีลไม่ถูกต้องก็อาจทำให้เกจวัดคลาดเคลื่อนได้

เครื่องมือวัด Pressure Gauge, Diaphragm Seal ยี่ห้อ OCTA

Pressure Gauge-Flowmeter-Valve-Control Valve-Flexible-Fitting

Flowmeter
Pressure Gauge
Pneumatic Actuator

pressure gauge-เกจวัดแรงดัน-OCTA-LOGO

Pressure gauge
เกจวัดแรงดัน
ยี่ห้อ "OCTA"

Flowmeter โฟลมิเตอร์ WELL logo

Flowmeter
โฟลมิเตอร์
ยี่ห้อ "WELL"

pneumatic actuator หัวขับลม klqd logo2

Pneumatic Actuator
หัวขับลม
ยี่ห้อ "KLQD"