ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

1. ติดต่อผู้แทนขายของบริษัทผ่านช่องทางต่อไปนี้

Line Official : @pakoeng

 

   โทร. 02-041-5092, 064-542-6938

2. สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

                                 

ช่องทางการชำระเงิน


เมื่อท่านทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารหลักฐานใบชำระเงินของท่านมาให้ทางบริษัท เพื่อทางบริษัทจะได้รับทราบและทำการตรวจสอบความถูกต้องและหากทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วจะเร่งดำเนินการให้ในทันที โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านได้ตามข้อมูลได้ล่างนี้