เงื่อนไขการสั่งซื้อ

วิธิการชำระเงิน

1. เช็คสั่งจ่ายในนาม :

2. โอนเงินจ่ายในนาม :   รายละเอียดด้านล่าง

 


เมื่อท่านทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารหลักฐานใบชำระเงินของท่านมาให้ทางบริษัท เพื่อทางบริษัทจะได้รับทราบและทำการตรวจสอบความถูกต้องและหากทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วจะเร่งดำเนินการให้ในทันที โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านได้ตามข้อมูลได้ล่างนี้